Terug
 

Vorige Omhoog Volgende

Reactie verzenden
 

 
In bedrijven 1
15/10/2004

  Problemen door alcohol in 85 procent bedrijven

BRUSSEL - Vijfentachtig procent van de Belgische bedrijven wordt op een of andere manier geconfronteerd met alcoholmisbruik. Dat kost ons land gemiddeld 2,2 miljard euro per jaar. Toch integreert slechts 37 procent van de bedrijven een alcoholbeleid in hun welzijnsbeleid.

Dat blijkt uit een onderzoek van Marthe Verjans. Zij maakte een eindwerk over de rol van de preventieadviseur in het opstellen van een alcoholbeleid in Belgische bedrijven. Daarvoor voerde ze een elektronische enquête uit bij 265 bedrijven. Ongeveer achthonderdduizend Belgen kampen met een alcoholprobleem. Daarvan is zeventig procent aan het werk. Ook in de bedrijfswereld wordt men dus geconfronteerd met de gevolgen van alcoholmisbruik. In 70 procent van de bedrijven komen werknemers wel eens dronken op het werk, in 40 procent van de ondernemingen worden werknemers soms dronken op het werk en in 76 procent van de bedrijven blijven werknemers af en toe afwezig ten gevolge van hun drinkgedrag. Bovendien zijn probleemdrinkers vaker en langer ziek, zijn minder productief, veroorzaken meer arbeidsongevallen en leveren werk af van mindere kwaliteit. Ze hebben ook een negatieve invloed op de sfeer op de werkvloer en het bedrijfsimago. Dat kost de samenleving jaarlijks gemiddeld 2.2 miljard euro, waarvan een derde (733 miljoen) ten laste is van de bedrijfswereld.
Oorzaken voor overmatig drankgebruik zijn divers. Bedrijven die alcohol toelaten op de werkvloer, worden meer geconfronteerd met probleemgebruikers dan bedrijven die een nultolerantie hanteren. Een andere factor die meespeelt, is sociale controle. Bedrijven met minder dan vijftig werknemers worden minder geconfronteerd met probleemdrinkers. Toch heeft slechts 37 procent van de bedrijven een alcoholbeleid. Dat wordt pas ingevoerd als het bedrijf geconfronteerd wordt met duidelijk alcoholgerelateerde problemen. Het is bovendien vooral gericht op remediëren en minder op de globale preventie van problematisch alcoholmisbruik. Bedrijfsleiders stellen de preventieadviseurs verantwoordelijk voor het invoeren van en alcoholbeleid, maar die geven aan dat zij over onvoldoende kennis beschikken. Een gedegen alcoholbeleid steunt op vier pijlers: regelgeving, procedures bij acuut/chronisch misbruik, hulpverlening en voorlichting en vorming. Bladzijde 12: Alcohol kost bedrijven veel.
Nathalie Colsoul

©Copyright De Standaard

 

 

 

 

Start ] Omhoog ] Huisartsen ] Eric C. ] Borstkanker ] Stoppen.be ] Cijfers 2004 ] Alcohol & onthouden ] De Morgen ] Korsakov ] Jongeren ] Dementie ] Drank&foetus ] Cannabis ] Geestesziekte ] Vrouwen in AA ] Bij vrouwen ] Big Book ] [ In bedrijven 1 ] In bedrijven 2 ] In bedrijven 3 ] AA > jongeren ] Week alcohol ] Nick Nolte ] Virtuele AA'er ] Korsakov ] Roermond ] Marketing ] Rijverbod ] Denderraadsel ] Statistiek 2004 ] Mannen&alcohol ] Roken Erfelijk ] Rokers RIP ] Rokers RIP ] Tabaksindustrie ] Subsidies ] Jongeren ] Tabaksreclame ] Tabaksreclame ]

U kunt een bericht met vragen of opmerkingen over deze webstek ook posten via het adres op de startpagina
"Doe stille voort"

 © 2001 - 2011 *copyright