Terug
 

Vorige Omhoog Volgende

Reactie verzenden
 

 
Korsakov
29/01/2006

  Aantal jonge Korsakov-patiŽnten stijgt door toenemend alcoholgebruik bij tieners:

De komende jaren zal het aantal mensen met lichamelijke ziekten en psychische stoornissen sterk stijgen. Tot deze conclusie komt gedragsneuroloog Arts van de kliniek De Gelderse Roos in Wolheze. Overmatig drankgebruik door jongeren heeft volgens hem rampzalige gevolgen voor de toekomst. De helft van de jongeren van vijftien jaar drinkt elke week alcohol. Op de leeftijd van 18 jaar is dit opgelopen tot 70%. Alcohol is bij mannen tussen 15 en 29 jaar verantwoordelijk voor een kwart van de overlijdens. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft aangetoond dat het alcoholverbruik stijgt bij jongeren die slechts vijf minuten reclame voor alcohol hadden gezien. Het soort drank dat de voorkeur geniet, verschilt volgens leeftijd. Bier, wijn en vooral de zoeter smakende breezers zijn populair.

Alcohol leren drinken als initiatieritueel.
Alcohol drinken ontstaat over het algemeen in familieverband. Op een feest mogen 10-jarigen al eens van een glaasje wijn proeven. Hoe ouder zij worden, hoe vanzelfsprekender het is dat zij, net zoals de volwassenen, enkele glazen alcohol meedrinken.
Alcohol drinken niet zonder gevaar.
Toch is alcohol drinken op jonge leeftijd niet zonder gevaar. "Alcohol heeft op jonge leeftijd desastreuze gevolgen, omdat in de puberleeftijd het voorste deel van de hersenen 'gaat rijpen'. Die frontale hersenschors is verantwoordelijk voor iemands persoonlijkheid" verduidelijkt Arts.
Alcohol kan dat rijpingsproces verstoren. "We zijn een generatie aan het kweken waarbij straks persoonlijkheidsstoornissen veelvuldig voorkomen'', zegt Arts. Hij ziet steeds meer jonge patiŽnten met een Korsakov-syndroom, een ernstige geheugenstoornis als gevolg van te veel drinken en slecht eten. Ook andere drankgerelateerde ziekten als maag- en slokdarmkanker en leverbeschadigingen zullen in de toekomst vaker voorkomen. "Over twintig jaar wordt de rekening gepresenteerd."
Deskundigen vinden daarom dat het alcoholgebruik met hogere prijzen en hogere boetes ontmoedigd moet worden. Zij vinden het bovendien niet vreemd dat het aantal Korsakov-patiŽnten stijgt. In 1960 dronk iemand gemiddeld nog 2,6 liter pure alcohol per jaar. In 2003 was dat al 7,9 liter.
Wat is de ziekte van Korsakov?

De ziekte van Korsakov wordt door een tekort aan vitamine, vooral vitamine B1, veroorzaakt. Alcoholverslaafden krijgen geen hongergevoel omdat de geconsumeerde alcohol erg veel calorieŽn bevat. Hierdoor krijgen ze onvoldoende vitamines binnen. Wanneer men geen of onvoldoende vitamine B1 opneemt, wordt een deel van de hersenen aangetast.

Het meest op de voorgrond staande kenmerk van het Korsakov-syndroom is dan ook geheugenverlies. Vooral dingen die kort geleden gebeurd zijn, kan de patiŽnt zich niet meer herinneren. Herinneringen aan gebeurtenissen die langer geleden plaatsgevonden hebben, blijven vaak beter bewaard. Hoewel Korsakov-patiŽnten zich bepaalde gebeurtenissen dus nog kunnen herinneren, hebben ze wel grote problemen om deze gebeurtenissen in chronologische volgorde te plaatsen.

Door het geheugenverlies komen Korsakov-patiŽnten dagelijks in probleemsituaties terecht die ze zelf niet meer kunnen oplossen. Dit maakt hen onzeker en faalangstig. De ene patiŽnt reageert hierop met een apathische houding; hij trekt zich terug, neemt geen initiatief meer. De ander wordt juist agressief.

Naast geheugenproblemen hebben Korsakov-patiŽnten oriŽntatieproblemen. Wanneer de oriŽntatie in de tijd gestoord is, betekent dit dat het begrip van tijd ontregeld is. De patiŽnt weet niet meer welke dag van de week het is, wat er op een bepaalde dag gebeurd is of welk deel van de dag het is. Hij leeft in chaos. Ook de oriŽntatie in plaats kan verstoord raken waardoor de patiŽnt moeite heeft zich aan te passen aan een nieuwe omgeving. Het herkennen van personen blijft meestal het langst intact, maar ook dat kan op den duur verstoord raken.

Prognose.

In tegenstelling tot veel dementiesyndromen is het Korsakov-syndroom geen progressieve ziekte. Wanneer men met drinken stopt, blijven de cognitieve stoornissen stabiel of worden ze zelfs minder.

Bij ongeveer 20% van de patiŽnten is er zelfs een sterke verbetering te verwachten. Eenzelfde percentage laat niet of nauwelijks herstel zien. De grootste groep ligt hiertussen in: ze vertoont enige verbetering maar blijft restverschijnselen vertonen. Wanneer men echter aan de drank blijft, kan het Korsakov-syndroom leiden tot alcoholdementie. Hiervan is sprake als ook herinneringen uit het verre verleden en de intellectuele vaardigheden zijn aangedaan.

©Copyright  Hulporganisaties

 

 

 

 

Start ] Omhoog ] Huisartsen ] Eric C. ] Borstkanker ] Stoppen.be ] Cijfers 2004 ] Alcohol & onthouden ] De Morgen ] [ Korsakov ] Jongeren ] Dementie ] Drank&foetus ] Cannabis ] Geestesziekte ] Vrouwen in AA ] Bij vrouwen ] Big Book ] In bedrijven 1 ] In bedrijven 2 ] In bedrijven 3 ] AA > jongeren ] Week alcohol ] Nick Nolte ] Virtuele AA'er ] Korsakov ] Roermond ] Marketing ] Rijverbod ] Denderraadsel ] Statistiek 2004 ] Mannen&alcohol ] Roken Erfelijk ] Rokers RIP ] Rokers RIP ] Tabaksindustrie ] Subsidies ] Jongeren ] Tabaksreclame ] Tabaksreclame ]

U kunt een bericht met vragen of opmerkingen over deze webstek ook posten via het adres op de startpagina
"Doe stille voort"

 © 2001 - 2011 *copyright