Intro Stoppen Forum Chatten Mijn gedacht

Omhoog
Eerste
Tweede
Derde
Vierde
Vijfde
Zesde
Zevende
Achtste
Negende
Tiende
Elfde
Twaalfde
 

 

 

   
 

Twaalf Tradities

AA heeft geen leiders, zegt men altijd.  
Hoe blijft die bende ongeregeld dan samen?
Net zomin er voorwaarden zijn voor het lidmaatschap, behalve de wens te hebben om te stoppen met drinken, zijn er wetten of reglementen in de groepen of tussen de groepen onderling.
Alle AA groepen zijn volledig autonoom.
Twee of meerder alcoholisten die regelmatig samen komen om te trachten nuchter te blijven en elkaar daarbij helpen mogen zich een AA groep noemen. 
Hoe werkt dat dan? 
Heel snel kwamen de drie legaten tot stand, voor het eerste legaat: Herstel gebruiken we de Twaalf Stappen.
En de ervaring wees uit dat er traditioneel dingen gebeurden welke hielpen om een eenheid te bewaren binnen de AA gemeenschap en binnen de groepen. Die tradities werden genoteerd en elke groep tracht er zo goed mogelijk mee te werken. 
De tradities worden gezien als de suggesties om het tweede legaat: de Eenheid te bewaken.  
Wie belangstelling heeft kan het nalezen in het Nederlandstalig boekje de Twaalf stappen en Twaalf tradities waarin deze tradities uitvoerig worden beschreven, je vindt ze in de lijst met Literatuur
Misschien nog, voor de heel erg geïnteresseerden... de structuur van de Vlaamse AA gemeenschap wordt besproken in een handboek en de structuur van AA wereldwijd kan je vinden in de Twaalf Concepten. Ze vertegenwoordigen de garantie van het derde legaat: Dienen
Het is opmerkelijk dat de stichters van AA deze en de komende generaties AA-ers volledig de vrije hand geven om deze tradities en concepten aan te passen, zolang het goed geïnformeerde groepsgeweten van AA er achter staat. Er werd slechts één dwingende suggestie gegeven de originele versie te bewaren voor wanneer de nood hoog is en we onszelf nog maar eens voorbij gelopen zijn.
Waarom al die vrijheden?
Wel, het enige wat je een alcoholist moet zeggen om dwars te gaan liggen is: 'dit moet je doen...'. Wanneer we de volledige vrijheid hebben om ons te vergissen is de kans het grootst dat we ons aan de suggesties houden.
In AA bestaan er ook geen straf of tuchtmaatregelen. De enige straf die een alcoholist kan hebben is dat hij terug gaat drinken en de enige straf voor een groep is dat hij uit elkaar valt en verdwijnt. En dat weet ik, dat weten wij allemaal. Is dit een programma welke steunt op angst? Wellicht wel, maar voor mij is het eerder de realiteit.
Wanneer ik twijfel, en dat komt wel eens voor, dan lees ik de Twaalf Beloften na die AA maakt en waarin ik sterk geloof.
Net als met de stappen is dit alles mijn persoonlijke interpretatie. De nederlandstalige AA gemeenschap beschikt over literatuur welke werd aangenomen als de verwoording van haar groepsgeweten, je vindt ze in de lijst met Literatuur
De Twaalf Tradities
 1. Ons gemeenschappelijk welzijn behoort op de eerste plaats te komen: persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in AA.

 2. Voor het doel dat wij als groep nastreven bestaat er slechts één uiteindelijk gezag - een liefhebbende God zoals Hij zich in ons groepsgeweten kan uiten. Onze leiders zijn slechts dienaren die ons vertrouwen genieten; zij regeren niet.

 3. Het enige vereiste voor AA-lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken.

 4. Elke groep behoort autonoom te zijn; behalve in aangelegenheden die andere groepen of AA als geheel betreffen.

 5. Elke groep heeft slechts één hoofddoel - zijn boodschap uit te dragen aan de alcoholist die nog steeds lijdt.

 6. Een AA-groep mag nooit enig initiatief, verwant of van buiten, tot het hare maken, financieren of er de naam van AA aan lenen, om te voorkomen dat problemen met geld, eigendom en prestige ons van ons hoofddoel afleiden.

 7. Elke AA-groep dient volledig in eigen behoefte te voorzien onder afwijzing van bijdragen van buitenaf.

 8. 'Anonieme Alcoholisten' behoort steeds niet-professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen medewerkers in dienst nemen.

 9. AA als zodanig mag nooit georganiseerd worden maar wij kunnen diensten of comités in het leven roepen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan hen die zij dienen.

 10. 'Anonieme Alcoholisten' heeft geen mening over onderwerpen buiten AA; daarom mag de naam van AA nooit worden betrokken bij enig publiek meningsverschil.

 11. Onze gedragslijn inzake 'public relations' is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame; ten aanzien van pers, radio, TV en film moeten wij altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven.

 12. De anonimiteit is de geestelijke grondslag van al onze tradities en herinnert er ons steeds aan dat wij aan beginselen de voorrang moeten geven boven personen.

Copyright © 1952  Alcoholics Anonymous World Services, Inc.

Originele Engelstalige tekst.

     navigatie

Vorige
Omhoog
Volgende

     gedachte
 
  Reactie

Naam
Email

 

of via de reactiepagina

met dank, dsv


Bedankt voor je bezoek

"Principes werken het best als ze niet op de proef worden gesteld."

Michael Hermanus Schuurmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorige Omhoog Volgende

Start ] Omhoog ] Wat is AA ] Twaalf Stappen ] [ Twaalf Tradities ] Twaalf Beloften ] Groepsgeweten ] 12 Concepten ] Loners ] Reflecties ] Verhalen ] NA-drank ]

   aanwezig 

 © 2001-2012*copyright