Twaalf Stappen

Gegroet beste bezoeker.

Wanneer je hier aankomt, en geen AA-er bent, dan gaat mijn dank uit voor voor je belangstelling en het is mijn wens dat je vindt wat je zoekt. Ben je wel AA-er dan dank ik je even zeer en hoop op je inbreng.

De twaalf stappen van de anonieme alcoholisten zijn de weg naar een sober en vreugdevol leven, zoals vele AA-ers en hun omgeving kunnen getuigen.

Er bestaan twee Nederlandstalige boekjes en een brochure waarin deze stappen uitvoerig worden beschreven, je vindt ze in de lijst met Literatuur

Wanneer je klikt op de stappen, hier links dan kom je op pagina's met persoonlijke getuigenissen. Het is een poging om mijn visie, zoals ik het vandaag ervaar, weer te geven. Ik spreek uit eigen naam en zeker niet uit naam van AA, wel dankzij AA. 

In de wekelijkse vergaderingen bespreken we één of een deel van een stap. Ook andere onderwerpen komen aan bod . Maar het belangrijkste blijven de stappen.

Er zijn leden die dit de dertig veertig laatste jaren van hun leven doen, 't is te zeggen we doen het voor de tijd dat we hier nog mogen rond lopen.

Hoe is dit mogelijk? Dat vroeg ik mij ook af, die eerste maanden dat ik de vergaderingen volgde. Er zaten mannen aan de tafel die meer dan twintig jaar nuchter waren: onvoorstelbaar!

Die stappen worden wel eens vergeleken met de spaken van een wiel...

Mijn grootste angst, in de beginperiode bij AA was dat het zaakje mij zou gaan vervelen, zoals alles mij snel verveelde... en wat dan?

Ik telde wel twaalf stappen, maar zelfs als ik een maand deed over elke stap, dan zou ik na een jaar rond zijn. Om het kort te maken, ik zat me zoals naar gewoonte zorgen te maken over iets wat een jaar later zou gaan gebeuren.

Dag per dag was het eerste wat ik moest leren. En ik deed er zeker een jaar over om die drie woordjes te snappen...

Ik wil maar zeggen dat iemand die in AA binnen stapt alles moet leren. En dat is wel even schrikken. Ik, die toch wel de slimste van de bende was!

Een andere slogan: 'AA is een levensschool'. Die mannen (en vrouwen) rond de tafel konden voorwaar rare dingen zeggen. En het mooiste was dat ze er blijkbaar nog plezier in hadden ook. En nog mooier, wanneer ik na enkele maanden wat los kwam en ook al iets vertelde dan luisterden ze allemaal naar mij! Het was jaren geleden dat nog iemand naar mij geluisterd had. Het kan muisstil zijn in een AA lokaaltje wanneer iemand iets kwijt wil.

Boven elk verhaal staat de datum waarop het geschreven werd. Dit is belangrijk. Ik kan altijd maar vertellen hoe ik een bepaalde stap 'vandaag' aanvoel en beleef. Blijven staan is achteruit gaan en dat is heel waar met dit programma. Eenzelfde stap kan dus verschillende verhalen opleveren. Hoewel ik AA als erg dogmatisch zie is de beleven heel dynamisch, persoonlijk en variabel. Het is streven naar een doel waarbij de lat heel hoog ligt doch zonder de noodzaak om dit doel te bereiken.

Die twaalf stappen zijn in feite een leidraad om niet af te dwalen van ons enig doel. "Vreugdevol nuchter zijn en anderen helpen om dat ook te bereiken"

Hier komen ze:

 1. Wij hebben toegegeven dat we machteloos stonden tegenover alcohol - dat ons leven stuurloos was geworden.
 2. Wij zijn gaan geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kon maken.
 3. Wij hebben het besluit genomen onze wil en ons leven toe te vertrouwen aan de hoede van God, zoals wij persoonlijk Hem opvatten.
 4. Wij hebben een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf opgemaakt.
 5. Wij hebben tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de juiste aard van onze misstappen toegegeven.
 6. Wij waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.
 7. Wij hebben Hem nederig gevraagd onze tekortkomingen weg te nemen.
 8. Wij hebben een lijst gemaakt van allen die wij hadden gekwetst en zijn bereidwillig geworden het bij allen weer goed te maken.
 9. Wij hebben waar mogelijk het rechtstreeks bij deze mensen weer goed gemaakt, tenzij dit hen of andere zou krenken. 
 10. Wij zijn doorgegaan met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en als we fout waren hebben wij dat meteen toegegeven.
 11. Wij hebben ernaar gestreefd door gebed en bezinning ons bewuste contact met God, zoals wij persoonlijk Hem opvatten, te verbeteren, biddend om Zijn wil jegens ons te kennen en om de kracht die uit te voeren.
 12. Bij het geestelijk ontwaken als gevolg van deze stappen hebben wij getracht deze boodschap aan alcoholisten door te geven en deze beginselen bij al ons doen en laten toe te passen.

De inhoud van deze pagina stond op de vorige website en is niet opgenomen in de structuur van de huidige. De zoekmachienes van Google verwijzen er nog naar en om geen dode links te hebben blijft ze beschikbaar gestoken in een nieuw kleedje.

Links op stoppen.