Minimum leeftijd verkoop alcohol.

Vandaag lezen we in de krant dat het  voorstel van  Maggie De Block (Open VLD), minister van Volksgezondheid, om de minimumleeftijd voor verkoop van bier en wijn niet te verhogen heel wat reacties opwekt. (actueel 16 jaar)

We onthouden twee punten:

1- Dat het vast staat dat alcohol de ontwikkeling van de hersenen beïnvloed en dat de hersenen zich ontwikkelen tot 21 jaar.
2- Dat artsen uit de spoeddiensten het er over eens zijn dat de leeftijd van mensen opgenomen met alcohol intoxicatie eerder bij 40 jarigen voorkomt.

Wanneer men verder leest merkt men dat over de rest niemand het eens is… voor alles kan uitleg gegeven worden.

Drankhangen

Uit Finland komt het nieuwe woord Drankhangen. Er werd een boek over geschreven en er is een Nederlandstalige versie verschenen, het originele  kalsarikänni ligt voor ons wat moeilijker, van daar…

Mooi en gezellig, alleen onmogelijk toepasbaar voor iemand die verslavingsgevoelig is. Eén van de definities is: ‘wanneer je er en kater aan over houdt, ben je te ver gegaan’.

Persoonlijk had ik de uitvinder van Drankhangen kunnen zijn: ‘in je ondergoed in een zetel hangen met een biertje en wat snacks zappend voor de TV, zonder de bedoeling om naar buiten te gaan of bezoek te krijgen…’

Voor de Finnen, wonend in een donker land met weinig buren die in het openbaar niet dronken mogen zijn is het een natuurlijk fenomeen, ze hebben er een boek over geschreven, alsof wij het niet onder de knie hebben en om een handleiding vragen.

Nu moet je weten dat de Finnen wereldwijd op de geluksindex op nummer 1 staan, vandaar dat ik gedurende zo’n 25 jaar ook de natuurlijke neiging had om Drankhangen te beoefenen, alleen heb ik de pech niet over de juiste genen te beschikken en liep het telkens uit de hand.

Ik ben helemaal pro, maar vrees er voor dat de lezers op deze site er best allen over lezen.

Is verslaving de schuld van een oeroud virus?

vrijdag 28 september 2018

In De Standaard lezen we over een studie opgenomen in een vakblad, het gaat over virusrestjes opgenomen in ons DNA. Niet om over te panikeren, we gaan er niet aan dood want anders zouden we dat reeds zijn.

Men heeft vastgesteld dat die retrovirussen bij personen met een verslaving twee tot drie maal meer voorkomen dan bij personen die niet verslaafd zijn. Het is een virus dat reeds langer dan de mens bestaat, het nestelt zich  in het pleziergen dat in in het deel van de hersenen voorkomt dat het belonend stofje dopamine aanmaakt en voor onze voorouders voordelig was waardoor ze stand hielden in de evolutie.

Voor de moderne mens echter wordt het een probleem omdat we onze verslavingen meer kunnen cultiveren.

Niet alle verslaafden hebben het virus en verslavingen zijn het gevolg van vele factoren maar het is opnieuw een piste die onderzocht wordt.

Alcoholisme zit in uw genen

In De Standaard van 28 juni 2018 lezen we een artikel over alcoholisme en erfelijkheid. Op de site kan men hierover reeds enkele meningen lezen.

Hier deed men voornamelijk een onderzoek op ratten waarbij men een parallel vaststelt met de mens. Het blijkt dat zo’n 15% van zowel de mensen als de ratten aanleg hebben tot alcoholisme. De meeste van ons weten wanneer ze genoeg hebben maar die 15% gaat toch door – ook al kennen ze de gevolgen.

Ook vijftien procent van de ratten gaat stug door met zichzelf alcohol in te schenken, zelfs wanneer die naar kinine smaakt of ze een elektrische schok krijgen ­telkens ze op de alcoholhendel ­duwen. En dat lijkt genetisch bepaald, melden neurowetenschappers van de Universiteit van Lin­köping in Zweden, in Science.

Er blijkt en erfelijk gen in de hersenen te zitten die grotendeels verantwoordelijk is voor het niet kunnen stoppen met drinken. De kans op alcoholisme wordt er sterk door bepaald.

De belangrijkste conclusie van dit ogenblik is dat er nog geen medicatie gevonden is dat hierop een antwoord geeft, hoogsten kan de drang naar alcohol afnemen maar de kans op herval blijft altijd.

God in AA

Duizenden jaren geleden hadden de mensen geen uitleg voor gelijk wat.
Voor iets wat ze niet begrepen werd dan maar een “God” bedacht.
God van de donder, zee, licht, dieren, reumatiek, hopeloze gevallen, enz.
Met de eeuwen verdween de onwetendheid grotendeels en werden veel Goden naar het Godenrijk gestuurd.
Op zeker ogenblik vond Abraham dat zoveel Goden enkel maar verwarring bracht en ging hij over op één God die voor alles diende.
Hier in het Noorden echter bleven de bewoners sterk vasthouden aan hun Goden en bleef hun aantal ook nog groot.
Amerika werd ontdekt en veel bewoners van hier trokken met hun Goden de grote plas over.
In de jaren 30 waren er twee alcoholisten die plots het licht hadden gezien en de God van AA schiepen. Die God doet het in AA kringen nog altijd goed en zal daar nog wel zen tijdje furore maken tot ze ook dat probleem wetenschappelijk hebben opgelost en de AA God naar de Godenhemel kan.

Wat is AA?

Woorden kunnen de schoonheid van een boom nooit tot uitdrukking brengen.
Wie deze schoonheid wil leren kennen, zal hem met eigen ogen moeten zien.

Taal kan de schoonheid van een melodie niet verwoorden. Wie deze schoonheid wil ervaren, zal er met eigen oren naar moeten luisteren.

Zo is het ook met AA gesteld: het kan alleen door directe ervaring begrepen worden.

wat volgens:
Jan…

Voltaire

Op een dag leer je het subtiele verschil kennen,
tussen een hand vasthouden en een ziel ketenen.

Dan leer je dat liefde niet betekent : leunen
en dat gezelschap niet betekent : veiligheid.
Je ontdekt dat een kus geen contract is,
en een cadeau geen belofte.

Je begint je nederlagen te accepteren met je hoofd omhoog, en je ogen open.

Je leert te vertrouwen op vandaag om mee te werken
omdat morgen te onzeker is voor plannen.

En na een poos leer je dat zelfs zonneschijn je verbrandt
als je er te veel van krijgt.

Dan wordt het tijd om je eigen tuin te beplanten
en zorg te dragen voor je eigen ziel
en wacht je niet langer op wonderen van buitenaf.

En dan weet je dat je écht kunt volhouden
en dat je écht sterk bent
en dat je echte waarde hebt
en je leert, en je leert …

Bij ieder afscheid leer je.

Van een goede vriend:

Uit je kwade Dagen
Genoeg Nuchterheid
Overhouden
om in je goede Dagen
niet Overmoedig
te worden
&
uit je Goede Dagen
genoeg Warmte
bewaren
om in je koude Dagen
niet Overmoedig
te geraken

Gedachte

“Bewonder deze dag,
Want hij is het leven,
Het leven zelf van het leven.
In zijn korte tijdspanne ligt alles besloten
De hele werkelijkheid, de hele echtheid van het bestaan,
Het zalige geluk van de groei,
De heerlijkheid van de daad,
De glorie van de macht…

Want gisteren is slechts een droom
En morgen slechts een visioen
Maar het heden, goed beleefd,
Maakt elk gisteren tot een droom van geluk
En elke morgen tot een visioen van hoop.

Daarom: beleef deze dag met vertrouwen.”

(Spreekwoord uit het Sanskriet.)

Desiderata

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk welke vrede er in stilte kan heersen.

Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen.

Zeg de waarheid, rustig en duidelijk en luister naar anderen, ook zij hebben een verhaal te vertellen.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest.

Wanneer je je met anderen vergelijkt zou je ijdel of verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.

Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen, blijf belangstelling houden voor je eigen werk, het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen want de wereld is vol bedrog, maar laat je niet verblinden voor de bestaande deugd, vele mensen streven hogere idealen na, en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf, veins vooral geen genegenheid, maar wees evenmin cynisch voor de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als gras.

Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslagen beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met doembeelden.

Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren. Leg jezelf een goede discipline op maar wees lief voor jezelf, je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren, je hebt het recht om hier te zijn, en ook al is het je wel of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het ontvouwt, en zo is het goed.

Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn en wat je werk of je aspiraties ook mogen zijn, hou vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit nog steeds een prachtige wereld. Wees voorzichtig. Streef naar geluk.

Baltimore, St.-Pauluskerk 1692.