Tweede Traditie

Voor het doel dat wij als groep nastreven bestaat er slechts één uiteindelijk gezag - een liefhebbende God zoals Hij zich in ons groepsgeweten kan uiten. Onze leiders zijn slechts dienaren die ons vertrouwen genieten; zij regeren niet.

oktober 1999

 

Het Groepsgeweten... wat is dat nu weer?
In februari van dit jaar hadden we een vergadering met als thema: "het groepsgeweten".
Iemand kon er niet bij zijn en vond dit jammer. "Nu had ik toch wel willen weten wat dat is; het Groepsgeweten!"... en ik, grootmoedig: "ik maak je wel een verslag van de vergadering, geen probleem..." ... het was enkele weken later:
"Belofte maakt schuld, maar de vergadering is al wat geleden en ik weet niet zo veel meer van wat de mensen vertelden. In elk geval zou ik maar kunnen schrijven wat ik hoorde en ik heb al ondervonden dat hetgeen ik meen te horen niet altijd is wat er gezegd werd. Bovendien heb ik ook al ondervonden dat ik op de vergadering soms aan iets denk; wanneer het mijn beurt is, iets zeg; maar dat het helemaal niet is wat ik aan het denken was dat ik zeg. Het mooiste is dat ik naderhand met het idee rondloop dat ik toch gezegd heb wat ik aan het denken was. Als een ander me dan nog verkeerd begrepen heeft... kun je volgen...
Ik zal dus maar gewoon vertellen wat ik zelf over dat groepsgeweten denk en niet wat ik denk dat de anderen denken.
Ik kan ook eerst vertellen wat onze boekjes erover denken: Indien men terugkeert naar de basis, naar de AA-groep, kan gesteld worden dat de uitdrukking van het ‘groepsgeweten’ de uiteindelijke ‘autoriteit’ in AA vertegenwoordigt.
De PW-afgevaardigden brengen op provinciaal vlak het ‘groepsgeweten’ tot uiting. De uiteindelijke stellingname van de afgevaardigden op de PW (provinciale werking) is bindend voor de groep die zij vertegenwoordigen...
De beheerders B hebben voor alles de opdracht te dienen. Zij brengen op de vergaderingen van de ADR (algemene dienstenraad) het groepsgeweten van hun PW naar voren.
De ADC (algemene dienstconferentie) is de uitdrukking van het groepsgeweten van de ganse Vlaamse AA.
De WDO (werelddienst ontmoeting) is de uitdrukking van het groepsgeweten van AA op wereldvlak.
Als je dit allemaal een beetje leest zou het groepsgeweten terug te vinden zijn in de afgevaardigde die een groep ergens naar toe stuurt, de groepen naar het PW, de PW naar de ADR, en beide naar de ADC. Het ADR naar de WDO enzovoort. Maar uiteindelijk is het dus altijd ergens een AA-er uit een groep die het groepsgeweten vertegenwoordigd.
Aangezien iedereen van ons die AA-er kan zijn zit het groepsgeweten in elk van ons. Het groepsgeweten van de groep wordt gewoon bepaald door het doen en laten van elk lid, op elk moment.
Het groepsgeweten kan wat verschillen van de ene groep tot de andere. Dat zie ik dikwijls wanneer ik iemand ontmoet in een dienst of een weekend. Zet zes AA-ers bij elkaar, waarbij er telkens twee uit verschillende groepen komen, wel je kan ze er zo uithalen, die welke bij elkaar horen. Ze vertegenwoordigen hetzelfde groepsgeweten.

Je kan reageren op deze stap via het Forum. Registreren en aanmelden is wel noodzakelijk.

Bezoek het forum

Links op stoppen.