Terug
 

Reactie verzenden
 

Ik openbaar u de Allesomvattende Weg ...
Wie kennis wenst te maken met de ene wet ...
Het hart van degene die het Tao wenst te realiseren, ...
Elke vervreemding van het Tao schaadt de geest ...
Bent u misschien van mening dat de schepping een ...
Het Tao baart alle vormen, maar is zelf vormloos ...
De leer van de Allesomvattende Weg zal net zolang blijven.
De eerlijkheid gebiedt mij te erkennen dat er ...
Wie graag bewonderd wil worden, verzamele een fortuin..
Het ego is als een aap die door het oerwoud slingert: ...
Houdt u liever van deze geur dan van een andere? ...
Verlangt u naar een verheven bestaan? ...
De deeltjes waaruit het universum is opgebouwd, ... 
Kunt u zich van het ego losmaken? ...
Van gewone mensen wordt vaak tolerantie geëist... 
De meeste godsdiensten dienen alleen waanideeën...
Vereer geen goden en religieuze instituties...
Er bestaat niet één zaligmakende methode...
De doorsnee mens ziet zichzelf als....
De helderziende neemt wellicht bovenzintuiglijke dingen waar..
Elk moment is broos en snel voorbij...
Hoe kan men een glimp van de goddelijke Eenheid waarnemen?
De hoogste waarheid laat zich niet verwoorden.
Het ervaren van de verborgen waarheid van het universum is...
Niet alle spirituele wegen leiden tot de Harmonische Eenheid.
Er bestaan twee soorten zegeningen.
Denk niet dat een gerealiseerd mens erop uit is zieltjes te winnen
Het is heel verleidelijk de onmetelijke en schitterende sterren...
Denk niet dat zuiver bewustzijn en verlichting...
Woorden kunnen de schoonheid van een boom nooit...
Het Tao komt en gaat.
De mens beweert dat het universum groot is...
Zoals de wereld zich kan uitdrukken in de vorm van deeltjes...
Alle dingen in het universum bewegen zich...
Intellectuele kennis bestaat in en dankzij het brein....
Het is lang niet zo moeilijk als u denkt de onsterfelijkheid te bereiken
Een hoogstaand mens zal zich voor het welzijn van...
Waarom zou u koortsachtig naar de waarheid zoeken? 
Als u op zoek bent naar een almachtige God,...
De wetten van de natuur zijn onwrikbaar....
Goed en slecht, zelf en niet-zelf, leven en dood:...
Geen enkele gedachte of ideologie is het eeuwige leven beschoren.
In oude tijden was het leven van de mens niet verbrokkeld.
De niet-verlichte geest functioneert als volgt.
Als u uw geest zuivert, zal alles in uw leven op zijn plaats vallen.
Het Tao schenkt leven aan het Ene.
Dualistisch denken is een ziekte.
Wilt u uzelf bevrijden van mentale en emotionele verkramping...
Denken en praten over de Allesomvattende Weg...
Wat heeft het voor nut een leven lang bezit te vergaren?
Wie de bron van het universum wil leren kennen...
Denkt u dat u uw geest helder kunt maken door...
Het ware inzicht heeft twee eigenschappen:...
In oude tijden werden er door hoogontwikkelde mensen ter bevordering...
De holistische praktijken van de oude meesters vormen een synthese...
Wie het Tao wenst te realiseren, zal alles moeten onderzoeken...
Het universum is een uitgebreid netwerk van energiestralen.
Duurzame integratie vereist een harmonieuze ontwikkeling... 
De zucht naar verlichting en onsterfelijkheid verschilt niet van...
De mystieke technieken die tot onsterfelijkheid leiden,...
Wie het universum wil doorgronden...
Wilt u het zuivere Tao ervaren?
Het universum kent een drievoudige gelaagdheid.
In oude tijden leefden de mensen eenvoudig en tevreden..
De wisselwerking van yin en yang binnen het lichaam...
De eerste integratie van yin en yang is de versmelting van ei- en zaadcel.
Om de hoogste sferen van leven te bereiken, dienen yin en yang...
Wie het Tao op deze manier wenst te realiseren...
Onze houding tegenover seksualiteit weerspiegelt ons niveau van evolutie
De draden van hartstocht en begeerte weven een ondoordringbaar...
Het transformatieproces in de richting van het eeuwige verloopt stapsgewijs.
Indien u één wenst te worden met de bron van alle leven,...
Zolang de geest van de leerling niet zuiver is, kan geen leraar helpen...
Er zijn mensen die energie putten uit het vereren van en het mediteren op...
Wilt u uw leven op een hoger plan brengen?
Wie is er in staat de wereld te redden?
De mensheid leert zijn verstand steeds beter te gebruiken.
Er zijn talloze godsdiensten die een fragment van de waarheid onthullen...
Zij die zich de komende tijd in deze waarheid verdiepen...
De wereld wordt overspoeld door halfverlichte meesters.
Wat is er, na al dit gepraat, nu eigenlijk gezegd?
Zie ook: literatuur 

 

Start ] Omhoog ] Agnosticisme ] Atheïsme ] Zen ] Yin en Yang ] [ Tao ] Copyright ]

U kunt een bericht met vragen of opmerkingen over deze webstek ook posten via het adres op de startpagina
"Doe stille voort"
   aanwezig 

  2001-2007 *copyright

   aanwezig 

  2001-2009*copyright

   aanwezig 

  2001-2009*copyright