Al-Anon - Alateen

Doel en werkwijze van Al-Anon

De Al-Anon Familiegroep is een gemeenschap van familieleden (en vrienden). Al-Anon is voortgekomen uit de AA (Anonieme Alcoholisten), gaat uit van dezelfde principes, maar is een zelfstandige organisatie.
Iedereen die problemen heeft met het alcoholisme van zijn familielid (of vriend) kan lid worden van Al-Anon.
Door inzicht te krijgen in de ‘gezinsziekte’, die alcoholisme is, leren we afrekenen met onze eigen obsessies, overbezorgdheid, woede, ontkenning en schuldgevoelens ten opzichte van het alcoholisme van de ander. De nadruk wordt verlegd van de alcoholist naar ons eigen leven. Via Al-Anon verlichten wij onze emotionele lasten door onze ervaringen, sterkte en hoop te delen met anderen.

Wat biedt Al-Anon

  • Groepsbijeenkomsten (zelfhulpgroepen)
  • Volstrekte en gegarandeerde anonimiteit
  • Voorlichtingsmateriaal als boeken, folders en een tweemaandelijks verschijnend tijdschrift
  • Voorlichtingsbijeenkomsten voor scholen, instellingen en verenigingen

ADRESSEN AL_ANON

NEDERLAND:

Algemeen Dienstbureau Al-Anon 
Nederland 
Postbus 10368 
1001 EJ Amsterdam

Dienstbureau voor Documentatie 
en informatie Al-Anon 
Postbus 3007 
2800 CC Gouda 
05 23267266 of 06 83393864 en 06 10271339 
Mail: info@al-anon.nl / Site: al-anon.nl

VLAANDEREN

Algemeen Dienstbureau ADB Al-Anon 
Helenalei 24 (glvl)
2600 Berchem- Antwerpen 
03 218 50 56 
Mail: info@al-anonvl.be / Site: al-anonvl.be

Alateen

Alateen maakt deel uit van de Al-Anon Familiegroepen. Wij zijn jongeren die thuis (of in onze omgeving) iemand kennen met een drankprobleem, waardoor wijzelf ook in de problemen komen of waar we verdriet van hebben.
Wij geven elkaar hoop en vertrouwen. We helpen elkaar, door over onze ervaringen te vertellen. Door te leren van elkaar, leer je jezelf kennen, waardoor je steeds sterker wordt.

Wat biedt Alateen

  • Groepsbijeenkomsten (zelfhulpgroepen)
  • Anonimiteit, wij kennen elkaar bij de voornaam. Alles wat in de groep wordt vertelt is vertrouwelijk: niemand vertelt iets door aan mensen buiten de groep
  • voorlichtingsmateriaal

 

 Alateen Nederland: 
Telefoon: (0346) 56 45 41 
Mail alateen_aca@al-anon.nl

  Alateen Vlaanderen: 
Algemeen Dienstbureau ADB Al-Anon 
Helenalei 24 (glvl)
2600 Berchem- Antwerpen 
03 218 50 56

Al-Anon ACA Nederland: 
Telefoon: (0346) 56 45 41
Mail alateen_aca@al-anon.nl

De inhoud van deze pagina stond op de vorige website en is niet opgenomen in de structuur van de huidige. De zoekmachienes van Google verwijzen er nog naar en om geen dode links te hebben blijft ze beschikbaar gestoken in een nieuw kleedje.

Links op stoppen.

Uit ons gastenboek:

Naam: elke
Date: 29 Feb 2004

Hallo allemaal,
Ik wil even iets zeggen over Al-ateen, Al-ateen is een groep voor kinderen van alcolisten.
Wij werken ook met het 12 stappen plan, net zoals AA en Al-Anon.
Zelf ben ik de dochter van een alcoholist, en ik kan jullie verzekeren dat Alateen mij zeer veel heeft geholpen om mijn gevoelens te verwerken.
Ik ben zeer veel gegroeid in dat 1,5 jaar dat ik al bij Alateen zit, ik denk dat ik zonder Alateen nooit de persoon had kunnen worden die ik nu ben.
Dus beste mensen, als jullie kinderen hebben, stuur ze naar Alateen, want dat zal hen zeker helpen.
Dit wou ik gwn even kwijt.

Groetjes Elke