Happy hour in de zuipzone

Vandaag lezen we in De Standaard de COLUMN van Ignaas Devisch (doceert medische filosofie en ethiek aan de UGent en de Artevelde-hogeschool) over de beruchte Overpoort in Gent.

De rode draad? Bovenmatige alcoholconsumptie. Met stip op nummer één: er wordt niet gedronken, maar gezopen. De vele bars en dansclubs trekken jongeren aan met maar één bedoeling: zo snel mogelijk iedereen het delirium injagen. Niet plezier maar geld is het doel en studenten zijn daartoe het middel. Met structureel drankmisbruik op jonge leeftijd tot gevolg. Dag na dag. Nacht op nacht. En de centen blijven rollen.

Verder schrijft hij: ” De vraag is even eenvoudig als afgrondelijk: waarom tolereren we dit? Waarom sluiten we onze ogen voor een goor winstmodel dat jongeren het drankmisbruik induwt? Terwijl we op andere plaatsen affiches uithangen in het kader van preventiecampagnes ­tegen alcoholmisbruik organiseren we daar een collectieve zelfdestructie op de kap van mensen die letterlijk nog aan het groeien zijn.”

Werk aan de winkel voor het toekomstig nieuw stadsbestuur.