God in AA

Duizenden jaren geleden hadden de mensen geen uitleg voor gelijk wat.
Voor iets wat ze niet begrepen werd dan maar een “God” bedacht.
God van de donder, zee, licht, dieren, reumatiek, hopeloze gevallen, enz.
Met de eeuwen verdween de onwetendheid grotendeels en werden veel Goden naar het Godenrijk gestuurd.
Op zeker ogenblik vond Abraham dat zoveel Goden enkel maar verwarring bracht en ging hij over op één God die voor alles diende.
Hier in het Noorden echter bleven de bewoners sterk vasthouden aan hun Goden en bleef hun aantal ook nog groot.
Amerika werd ontdekt en veel bewoners van hier trokken met hun Goden de grote plas over.
In de jaren 30 waren er twee alcoholisten die plots het licht hadden gezien en de God van AA schiepen. Die God doet het in AA kringen nog altijd goed en zal daar nog wel zen tijdje furore maken tot ze ook dat probleem wetenschappelijk hebben opgelost en de AA God naar de Godenhemel kan.