Wat is AA?

Woorden kunnen de schoonheid van een boom nooit tot uitdrukking brengen.
Wie deze schoonheid wil leren kennen, zal hem met eigen ogen moeten zien.

Taal kan de schoonheid van een melodie niet verwoorden. Wie deze schoonheid wil ervaren, zal er met eigen oren naar moeten luisteren.

Zo is het ook met AA gesteld: het kan alleen door directe ervaring begrepen worden.

wat volgens:
Jan…