Terug
 

Omhoog

Reactie verzenden
 

Nicotine
Net als in het geval van alcohol is de kans op succes alleen mogelijk wanneer je er ook in je geest werkelijk van overtuigd bent dat je roken wilt vervangen door een andere vorm van genot, een hogere vorm van bevrediging. 
Hoewel ik niet zo in de afbouwtheorie geloof  kan het voor iemand die nog geen ervaring heeft met het stoppen met een verslaving  nuttig zijn de ontwenningsverschijnselen op te vangen op de manier hieronder beschreven. Er bestaan ook tientallen middelen en medicijnen waarin ik nog minder vertrouwen heb, ze zijn allemaal op de één of andere manier erg kostelijk en de kracht om te stoppen zit  sinds je geboorte in jezelf, alleen moet je de weg vinden...
Voordat je probeert te stoppen ga je na welke genoegens roken je geeft en wat roken je kost. (materieel, naar lichaam en geest / ongemakken)
Zoek dan het punt van de oprechte intentie "ik wil stoppen met roken" en gebruik de onderstaande methode als praktische gids om die intentie om te zetten in daden.
Vier stappen om te stoppen met roken
  1. Net als de meeste andere rokers steekt je een sigaret op, rookt ze en maakt ze uit, zonder je werkelijk bewust te zijn van wat je doet. In de loop van de jaren zijn die handelingen diep ingewortelde automatismen geworden die bijna het karakter van een reflex hebben gekregen. (je bent Pavlov's hondje) De eerste stap op weg naar stoppen met roken is dus dat je opmerkzaam moet worden op het feit dat je rookt. Probeer bewust het proces van het opsteken van een sigaret te vertragen. Kijk naar de sigaret in je hand en luister tegelijkertijd naar de inwendige signalen vanuit je lichaam. Heeft je lichaam werkelijk behoefte aan die sigaret? Of is de sigaret alleen maar een manier om iets anders dat je voelt of waaraan je denkt af te schermen? Zelfs als je besluit dat je de sigaret werkelijk wilt roken, wordt het proces vertraagd doordat je naar je lichaam luistert en de 'automatische piloot' uitschakelt. Hoe vreemd het ook lijkt, wanneer je jezelf deze techniek eigen maakt kan het zinvol zijn om dat voor een spiegel te doen, zodat je naar jezelf kunt kijken. Zo kun je leren jezelf bewust waar te nemen op het kritieke moment van het opsteken van een sigaret. Bedenk dat het vervangen van de impuls door volledig bewust gedrag een belangrijke stap is in de aanpak van elke verslaving. Alleen al door opmerkzaam te worden op wat je doet kun je vaak snelle vooruitgang boeken in het doorbreken van de gewoonte om te roken.
  2. Net als het drinken van alcohol en het toegeven aan andere vormen van verslaafdheid wordt de impuls om te roken vaak geactiveerd door een breed scala aan prikkels en signalen. De meeste mensen steken onbewust een sigaret op wanneer ze zitten te praten aan de telefoon of een kop koffie drinken. Probeer roken tot een geïsoleerde, onafhankelijke activiteit te maken. Dat vergemakkelijkt de opmerkzaamheid uit de eerste stap. Ook als je nog enige tijd blijft roken, bent je in elk geval bewust van wat je doet. Bovendien word je bewust van de onaangename gewaarwordingen waarmee de activiteit gepaard gaat.
  3. Wanneer je eenmaal een zekere opmerkzaamheid hebt opgebouwd, kun je een aantal nieuwe gedachten introduceren in het proces van het roken van een sigaret. Voor mij was dat het beeld van de Oostenrijkse Alpen en de herinnering aan mijn tweede verjaardag alcoholvrij die mij beslist geschonken was door mijn persoonlijke Hogere Macht, maar je kunt natuurlijk elke werkelijk prettige gedachte of herinnering gebruiken. Deze heeft best een duidelijk spirituele betekenis en je moet je de herinnering met een oprechte intentie voor de geest halen. Het is niet eenvoudig om precies aan te geven wat dit inhoudt, maar je zult intuïtief het verschil aanvoelen tussen een gedachte die u meevoert naar het rijk van de geest en een gedachte die geen enkele spirituele betekenis heeft. Concentreer je op die gedachte of herinnering. Geef deze de kans sterker te worden dan uw verlangen om te roken. Welke aspiraties wekt het in je geest? Welke gevoelens wekt het in je lichaam? Geef jezelf de ruimte om al die dingen bewust te ervaren, totdat de behoefte aan een sigaret verdwenen is.
  4. De concentratie op een spiritueel belangrijke gedachte of herinnering is in feite een elementaire vorm van meditatie, een eerste stap in het grote avontuur van het bewustzijn. In het deel meditatie gaan we verder in de technieken om in contact te komen met je hogere zelf. Die technieken zijn bijzonder praktisch en misschien zelfs onmisbaar om een eind te maken aan welke verslaving dan ook. "Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die geregeld mediteerde, yoga beoefende of een vergelijkbare spirituele discipline volgde, en tegelijkertijd toegaf aan een vorm van verslaving. Mijns inziens ligt de enige duurzame oplossing voor roken of welke verslaving dan ook, in het ontdekken van je ware spirituele aard." (letterlijke woorden van Deepak Chopra, waar ik voor de volle 100% achter sta)

 

Start ] Omhoog ]

U kunt een bericht met vragen of opmerkingen over deze webstek ook posten via het adres op de startpagina
"Doe stille voort"
   aanwezig 

 © 2001-2012 *copyright