Mailgroep van stoppen

Inschrijven mailgroep Stoppen.

Dit is een maillist voor mensen die het verlangen hebben om te stoppen met het gebruik van alcohol en dit wensen te bereiken door toepassing van het programma van de anonieme alcoholisten.

Het is zeker niet de bedoeling de AA-groep te vervangen, dit is enkel een aanvulling op de beleving van de suggesties van AA.

Nuchter zijn is geen voorwaarde om lid te worden, het verlangen om te stoppen is voldoende.

Welkom op ons treintje, op het goede spoor...

Geef een naam en uw e-mail adres met een korte omschrijving over wie je bent en waarom je wenst aan te sluiten.

stappen
Mailgroep

Ruim begrip (Visie van Bill 255)

Niets is van meer belang voor AA’s toekomstig welzijn, dan de wijze waarop we de kolos van de hedendaagse moderne communicatie gebruiken. Wanneer ze onbaatzuchtig en goed gebruikt wordt, kan ze resultaten boeken, die onze huidige verbeelding overtreffen. Zo we dit grote werktuig slecht gebruiken, zullen we verbrijzeld worden door de uitingen van egoïsme van onze eigen mensen. Tegenover dit gevaar, is de anonimiteit van de AA-leden ons schild en de beschermer tegenover het grote publiek.

(Grapevine, november 1966) COPYRIGHT VZW ALDINEA-BEL 1998
Een ervaring:

Er was eens ... een moment dat ik besloot mee te gaan schrijven in een e-mail groep.
In het aller eerste begin keek ik de kat uit de boom aleer ik zelf een stukje durfde schrijven, want precies zoals in AA groepen was ik bang dat mijn mening weer van tafel geveegd zou worden... nog voor ik mijn eerste nog naar nieuwe inkt ruikende mail de deur uit had gestuurd. Ik las en herlas de tekst wel twintig keer over.
Veranderde hier een zin en daar een letter greep.
Onzekerheid en perfectionisme had mij nog danig in zijn greep.
Ik waande me veilig achter mijn computer, omdat het voelde of ik de confrontatie met mensen niet rechtstreeks aan hoefde gaan.
De knop van verzenden werd steeds sneller gevonden naarmate ik me thuis begon te voelen in een groep.
Evenals AA groepen bemerkte ik, was er een groot aanbod zelfhulp mailgroepen, met als doel de boodschap door te geven aan de noodlijdende alcoholist.
Schrijven denk ik wel eens heeft min of meer mijn leven gered.
Ik schreef over wat ik allemaal had ontdekt door zelfonderzoek, over groepsgesprekken, relaties, verschillende therapieën en bemerkte alras dat ik meer diepgang nodig had om aan mijn trekken te komen.
Ik vond niet altijd bevrediging in één mailgroep of één AA groep voor mijn hunkering steeds meer kwaliteiten aan mijn leven toe te voegen en ging op zoek naar mensen met een zelfde gedachte, mensen die op dezelfde lijn dachten als ik en dat heeft niets te maken met er boven willen staan, maar... hoe diep wil ik gaan... kijken naar mijn verleden...
Langzamerhand besefte ik dat een ieder op zijn eigen manier bezig is met het AA programma en op zijn eigen niveau, telkens een niveau diepergaand of dat gewoon niet willen en tevreden zijn met de situatie van alleen het niet meer drinken en dat is ieder zijn goed recht.
Voorheen had ik al eens geprobeerd een groep mensen naar mijn hand te zetten om het AA programma te beleven zoals ik dat deed.
Allemaal iedere dag een stukje schrijven aan de hand van de DW of visie van Bill en alleen maar praten over problemen gerelateerd aan drank, m.a.w. onverwerkt verleden.
Onder het motto... een mailgroep is dan wel vrijwillig maar niet vrijblijvend aan de slag, strak in het pak...
Toen dacht ik nog dat mijn manier van AA beleven de beste was en dat was niet met kwade opzet.
Ik had baat bij al mijn nieuwe ontdekkingen, voor altijd gesloten deuren gingen voor mij open, het ging mij goed op deze manier om te gaan met het AA programma, dus met mijn nieuwe leven.
Eindelijk had ik iets te delen en dat wilde ik wereldkundig maken.

Min of meer als boven beschreven kijk ik ook naar de mailgroep stoppen.
Als ik in deze groep niet vind wat ik nodig heb, zoek ik dat elders.
Om gelukkig te worden ben ik alleen maar voor mijzelf zo diep gegaan.
Nu pluk ik daar de vruchten van en mijn meest dierbaren met mij.
Ik vind dat ik niet van die ander mag verlangen dan ook maar zo diep te gaan, dat beslist een ieder voor zich zelf.
In mijn visie is AA beleven al het nieuw geleerde toetsen aan de praktijk ...in de maatschappij en het hernieuwen van relaties welke dat dan ook moge zijn, nu zonder drank...
En dat is wat mensen hier bezig houdt, daarover lees ik veel verhalen op stoppen en dat is positief.
Er ontstaan groepen in een mailgroep die spontaan zingen of gaan fietsen en dan praat ik wel over mensen die nog niet zo lang geleden met gesloten gordijnen blind van de duisternis en jenever opgesloten zaten in een kamertje.
Fantastisch vind ik die ontwikkelingen mensen ontmoeten elkaar weer en als er fietstochten worden gehouden niet te ver bij mij vandaan doe ik daar graag aan mee.
Ik ben een mooi weer fietser.... en gek op terrasjes.

Bij de geboorte is iedereen volmaakt, emoties hoeven om die reden later alleen nog maar aangeraakt te worden om tot ontwikkeling te komen... Men loopt er wel of niet tegen aan...
Naar mijn gevoel zijn wij daar goed mee bezig.

Zelf heb ik een leven lang geluk en liefde en een glimlach buiten de deur gezocht tot het moment ik ging voelen dat liefde en geluk en een lach in mijzelf besloten lagen.

Deze emoties toe laten heeft van mij een ander mens gemaakt. Dat zijn voor mij de geschenken die ik heb gekregen door te stoppen met drinken en daar ben ik dankbaar voor.
Zoals ik al eens schreef zijn geluk vreugde of liefde niet het resultaat van bepaalde omstandigheden, maar bepaalde omstandigheden zijn het resultaat van liefde, vreugde of geluk....

En nu ga ik een dutje doen...
delen is helen

Voor

 • Zenuwen pijnlijk blootgelegd
  Los van alles waar ik me aan hecht
  Onmogelijk dit nu nog te overleven
  Nochtans wil ik me volledig geven

  Ik kan het niet … spookt achter m’n ogen
  Verward zoek ik hopeloos mededogen
  Waarom kan ik er niet aan ontsnappen?

Na

 • Zenuwen badend in een zee van genoegen
  Die tintelend en prikkelend genot vervoegen
  Eindelijk weet ik weer wat het is te leven
  Genietend van één gevoel en zwevend

  Ik kan het … vertellen blinkende ogen
  Hoe heeft die angst me zo belogen?
  Me jaren verhinderd in het leven te happen

Nu

 • Zenuwen verlegen zoekend en ontdekkend
  Een wereld in stralend licht open trekkend
  Zich koesterend in warmte van vriendschap
  steeds begrijpend, nooit verwijtend, zonder gramschap

  Ik wil het … groeit oeverloos in mijn gedachten
  Ik kan nog zoveel moois en beters verwachten
  Als ik het langzaam aan doe … in kleine stappen

When could you send me the report ?
test

General

 • You have 4 pending tasks. Take action

System

 • You have 4 pending tasks. Take action

Algemene instellingen

 • Enable Notifications
 • Allow Tracking
 • Log Errors
 • Auto Sumbit Issues
 • Enable SMS Alerts

System Settings

 • Security Level
 • Failed Email Attempts
 • Secondary SMTP Port
 • Notify On System Error
 • Notify On SMTP Error