Forum


Groter lettertypeKleiner lettertype
Terug naar de site

Terug naar berichten


Dirk AA Heule Ons Geluk Sat 13 Jan 2018, 15:39
Voorlichtingsvergadering Anonieme Alcoholisten
 
 
"1978 - 2018"
ANONIEME ALCOHOLISTEN ZATERDAGAVONDGROEP
HEULE “ONS GELUK”
nodigen U van harte uit naar de voorlichtingsvergadering op
ZATERDAG 08 DECEMBER 2018
ter gelegenheid van hun veertigjarig bestaan.

Deze namiddag wordt georganiseerd naar aanleiding van 40 jaar zaterdagavondgroep Heule en dus ook 40 jaar werking van de ANONIEME ALCOHOLISTEN in Heule.

THEMA: AA: “GEEN OORLOG MEER TUSSEN MIJN OREN.”.
AANVANG: 14U30 OP  ZATERDAG 08 DECEMBER 2018
PLAATS: O.C. DE VONKE LAGAEPLEIN 8501 HEULE
INKOM: GRATIS

Contact voor AA: www.aavlaanderen.org
Per Telefoon: 03/239.14.15
Per Mail: info@aavlaanderen.org
Per brief: Algemeen Dienstbureau ADB –
Grote steenweg 149 - 2600 Berchem – België

Contact voor Al-Anon en Alateen: www.al-anonvl.be
Per Telefoon: 03/218.50.56
Per Mail: info@al-anonvl.be
Per brief: Al-Anon Familiegroepen vzw -
Helenalei 24 (glv) - 2018 Antwerpen – België



Waarom dit thema? Naar aanleiding van de vele plechtigheden honderd jaar na de “Groote Oorlog” is de Eerste Wereldoorlog weer actueel, alsof het gisteren was.
Ook wij van AA hebben “onze eigen oorlog” gekend. Als wij hierover rond de tafel spreken, of we nu al lang of nog maar pas nuchter zijn, dan lijkt het ook voor ons of het gisteren was.
In het boekje AA-Bezinning voor elke dag van het jaar.” Lezen wij op 16 november: “Ik ben bevrijd van het merendeel van mijn innerlijke conflicten. Ik was altijd OP VOET VAN OORLOG MET MEZELF.”
Dank zij de AA-Groep, de Hogere Macht en het Programma van AA hebben wij nu gemoedsrust gevonden. AA betekent voor ons: “GEEN OORLOG MEER TUSSEN MIJN OREN.”
Onze voorlichtingsnamiddag staat dan ook in het teken van de herdenking van het einde van “onze eigen oorlog”.
Veertig jaar werking van de Anonieme Alcoholisten te Heule:
Op 6 december 1958 vonden twee West-Vlamingen elkaar in de "Milkbar 't Zuid” te Gent, op een voorlichtingsvergadering van de vereniging "Schoner Leven". Het waren Omer/Tielt (+ 30 oktober 1969) en Roger/Vichte (+ 27 oktober 2013). Beiden hadden voordien vergaderingen meegemaakt te Brussel, elk in een andere groep, Omer in de Vleurgatse steenweg en Roger in de Sint-Michielsstraat. Hun besluit stond vast. Ze trokken naar café " 't Perelke " op de Grote Markt te Kortrijk om er een eigen AA-groep, de eerste voor West-Vlaanderen, op te richten volgens de methode die ze in Brussel geleerd hadden. De groep Kortrijk I, Postbus 25, vergaderde vanaf eind december 1958 op zaterdag om 20:00 uur in lokaal “ Perelke” op de Grote Markt te Kortrijk.
Na de vergaderingen in het lokaal van café " 't Perelke “, stapte de Kortrijkse AA-groep over naar het café "De Klokke", op de Grote Markt te Kortrijk. In 1978 vergaderden ze in café Kopke, aan de andere zijde van de Grote Markt, rechtover het stadhuis. Het is daar dat de negen AA'ers, die aanwezig waren op de voorbereidende vergadering van de zaterdagavondgroep Heule “Ons Geluk” elkaar leerden kennen, twintig jaar na het opstarten van die eerste West-Vlaamse AA-groep.
Op 09 december 1978 kwam de zaterdagavondgroep Heule “Ons Geluk” voor het eerst bijeen in het kaartershuizeke "Ten Koetshuize" te Heule. De groep had al onmiddellijk veertien leden en na de tweede bijeenkomst zeventien. De boodschap werd van man tot man doorgegeven... Zij vergaderen nog steeds iedere zaterdag om 20:00 uur.

In ditzelfde lokaal in het gemeentepark te Heule, ontstond op 15 januari 1981 de zustervereniging Al-Anon onder impuls van o.a. drie vrouwen van AA-leden van groep Heule.  Zij vergaderen er nog steeds elke 3de donderdag van de maand om 20:00 uur. Ook zij stamden uit een moedergroep van Al-Anon Kortrijk “De Klokke”.
 
 
 
 

Reageer op dit bericht


Naam
Onderwerp
Uw Bericht
  

Geen HTML toegestaan, Uitgezonderd <code> <b> <i> <u> binnen het bericht.
All URLs and email addresses will automatically be converted to hyperlinks.



  Reageer op een onderwerp of start een nieuw onderwerp.

Verder bevat elk artikel een formulier zodat je erop kunt antwoorden en de lijst met artikelen om in te kijken.
Je kan steeds vragen, via je bijdrage te verwijderen of aan te passen

"Spreek goede woorden, vriendelijke woorden, wijze woorden, bemoedigende woorden.
Zij zijn als zachte regen op een winters veld.
Uiteindelijk zullen zij de verborgen zaden doen ontkiemen."