Forum


Groter lettertypeKleiner lettertype
Terug naar de site

Terug naar berichten


Diva Sat 27 Aug 2016, 17:38
Man drinkt te veel
 
 
Mijn echtgenoot blijft regelmatig een nacht weg en zit dan op café, soms ook in een of ander kot waar hij veel geld spendeert... Hij rijdt in die toestand naar huis en is dan zichzelf niet meer, hij wordt namelijk totaal "anders" na het derde glas.  Heb al van alles geprobeerd om hem te overtuigen dit niet meer te doen en naar huis te komen na twee à drie pinten maar NIETS helpt.  Hij kan dagen zonder bier maar dan slaat het noodlot toe en drinkt hij zich te pletter.  Hij neemt veel medicatie en ik vraag me af of ik dit aan de specialist moet melden want die is daar niet van op de hoogte, alleen onze huisdokter weet van dit probleem.  Mijn echtgenoot weet dat dit niet kan, in nuchtere toestand erkent hij dit. Zijn er personen die ook dit probleem hebben en die eventueel raad kunnen geven ?
 
 
 
 

Reageer op dit bericht


Naam
Onderwerp
Uw Bericht
  

Geen HTML toegestaan, Uitgezonderd <code> <b> <i> <u> binnen het bericht.
All URLs and email addresses will automatically be converted to hyperlinks.  Reageer op een onderwerp of start een nieuw onderwerp.

Verder bevat elk artikel een formulier zodat je erop kunt antwoorden en de lijst met artikelen om in te kijken.
Je kan steeds vragen, via je bijdrage te verwijderen of aan te passen

"Spreek goede woorden, vriendelijke woorden, wijze woorden, bemoedigende woorden.
Zij zijn als zachte regen op een winters veld.
Uiteindelijk zullen zij de verborgen zaden doen ontkiemen."