Forum


Groter lettertypeKleiner lettertype
Terug naar de site

Terug naar berichten


Danabanana Thu 30 Jun 2016, 12:28
Is dit herkenbaar ?
 
 
Ik schaar me achter Patatje. Als de wil er niet voor 100% is dan zal geen enkele therapie of medicatie helpen. Dan 'werkt' er ergens inderdaad niet omdat het kwartje bij jou nog niet is gevallen. Je schrijft in je tweede zin dat je 'bewust' alcoholieker bent.. Dat baart mij de grootste zorgen. Blijkbaar haal je toch nog ergens profijt uit drank en heeft het je nog niet genoeg te gronde gericht. In je laatste zin som je enkele dingen op die mij nogal doen denken aan de spreekwoordelijke slachtofferrol. Je wil simpelweg gewoon ècht nog niet graag genoeg stoppen en daarom lukt het je niet. Als je het ècht wil, dan slaag je wel,net als anderen. Jij bent heus niet sterker of zwakker. Het zit in jouw eigen intrinsieke motivatie. Ga daar aan werken.
 
 
 
 

Reageer op dit bericht


Naam
Onderwerp
Uw Bericht
  

Geen HTML toegestaan, Uitgezonderd <code> <b> <i> <u> binnen het bericht.
All URLs and email addresses will automatically be converted to hyperlinks.  Reageer op een onderwerp of start een nieuw onderwerp.

Verder bevat elk artikel een formulier zodat je erop kunt antwoorden en de lijst met artikelen om in te kijken.
Je kan steeds vragen, via je bijdrage te verwijderen of aan te passen

"Spreek goede woorden, vriendelijke woorden, wijze woorden, bemoedigende woorden.
Zij zijn als zachte regen op een winters veld.
Uiteindelijk zullen zij de verborgen zaden doen ontkiemen."