Forum


Groter lettertypeKleiner lettertype
Terug naar de site

Terug naar berichten


Erg Sat 25 Jun 2016, 21:59
Is dit herkenbaar ?
 
 
Dank, Cathy, dat geeft moed.
Ik heb weinig ervaring met het forum, dus weet ik niet goed hoe het werkt.

Mijn inbox zat ineens overvol van andere mensen en topics en ook met drie persoonlijke bemoedigende woorden.

Ik ben hier heel dankbaar om !

Ik bewonder je... Hoe heb jij het concreet aangepakt, als ik dat mag vragen ?
 
 
 
 

Reageer op dit bericht


Naam
Onderwerp
Uw Bericht
  

Geen HTML toegestaan, Uitgezonderd <code> <b> <i> <u> binnen het bericht.
All URLs and email addresses will automatically be converted to hyperlinks.  Reageer op een onderwerp of start een nieuw onderwerp.

Verder bevat elk artikel een formulier zodat je erop kunt antwoorden en de lijst met artikelen om in te kijken.
Je kan steeds vragen, via je bijdrage te verwijderen of aan te passen

"Spreek goede woorden, vriendelijke woorden, wijze woorden, bemoedigende woorden.
Zij zijn als zachte regen op een winters veld.
Uiteindelijk zullen zij de verborgen zaden doen ontkiemen."