Forum


Groter lettertypeKleiner lettertype
Terug naar de site

Terug naar berichten


Erg Sat 25 Jun 2016, 14:46
Is dit herkenbaar ?
 
 
Hallo,

Ik ga het redelijk kort houden. Ben al 10 jaar bewust alcoholieker en heb al meermaals ontwenningkuren gevolgd, psychiaters bezocht, enz. Ik heb de indruk dat ik steeds vastroest. Enkele dagen drinken en dan enkele dagen uitzweten. Ik ben ook al naar AA geweest tijdens de opnames. Ik verlies er de moed door. Ik zie hier mensen die er wel in slagen, maar bij mij "werkt" er ergens iets niet. Om de haverklap en tegen beter weten in, ben ik weer vertrokken. Ik word er moedeloos van. Ben gescheiden, co-ouderschap, familie woont in het buitenland.
 
 
 
 

Reageer op dit bericht


Naam
Onderwerp
Uw Bericht
  

Geen HTML toegestaan, Uitgezonderd <code> <b> <i> <u> binnen het bericht.
All URLs and email addresses will automatically be converted to hyperlinks.  Reageer op een onderwerp of start een nieuw onderwerp.

Verder bevat elk artikel een formulier zodat je erop kunt antwoorden en de lijst met artikelen om in te kijken.
Je kan steeds vragen, via je bijdrage te verwijderen of aan te passen

"Spreek goede woorden, vriendelijke woorden, wijze woorden, bemoedigende woorden.
Zij zijn als zachte regen op een winters veld.
Uiteindelijk zullen zij de verborgen zaden doen ontkiemen."