logo Om te reageren moet men aangemeld zijn.

12 stappen programma

Vragen en ervaringen met het Twaalf Stappen programma

27
27
1
Acties
Verberg de tekst
Activeer doorlopend scrollen
7
0
Starting the Farm. Your Dinosaur Farm is found in Anachronia, aptly called "the Land away from Time" - possibly an homage for the classic 80s animated feature film about dinosaurs. You can access the venue through the mystical tree at Manor Farm or about the west coast with the island. Take note your character needs to have at least level 42 Farming in order to take care of these animals.

Pre
33
0
Willem geschreven 25 Sep 2018 om 10:52
De anonimiteit is de geestelijke grondslag van al onze tradities en herinnert er ons steeds aan dat wij aan beginselen de voorrang moeten geven boven personen.

24
0
Willem geschreven 25 Sep 2018 om 10:51
Onze gedragslijn inzake "public relations" is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame; ten aanzien van pers, radio, TV en film moeten wij altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven.

28
0
Willem geschreven 25 Sep 2018 om 10:50
‘Anonieme Alcoholisten’ heeft geen mening over onderwerpen buiten AA; daarom mag de naam van AA nooit betrokken worden bij enig publiek meningsverschil.

27
0
Willem geschreven 25 Sep 2018 om 10:50
AA als zodanig mag nooit georganiseerd worden, maar wij kunnen diensten of comités in het leven roepen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan hen die zij dienen.

20
0
Willem geschreven 25 Sep 2018 om 10:49
‘Anonieme Alcoholisten’ behoort steeds niet professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen medewerkers in dienst nemen.

24
0
Willem geschreven 25 Sep 2018 om 10:48
Elke AA-groep dient volledig in eigen behoefte te voorzien onder afwijzing van bijdragen van buitenaf.

27
0
Willem geschreven 25 Sep 2018 om 10:48
Een AA-groep mag nooit enig initiatief, verwant of van buiten, tot het hare maken, financieren of er de naam van AA aan lenen, om te voorkomen dat problemen met geld, eigendom en prestige ons van ons hoofddoel afleiden.

22
0
Willem geschreven 25 Sep 2018 om 10:47
Elke groep heeft slechts één hoofddoel - zijn boodschap uit te dragen aan de alcoholist die nog steeds lijdt.

29
0
Willem geschreven 25 Sep 2018 om 10:46
Elke groep behoort autonoom te zijn; behalve in aangelegenheden die andere groepen of AA als geheel betreffen.

20
0
Willem geschreven 25 Sep 2018 om 10:46
Het enige vereiste voor AA-lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken.

23
0
Willem geschreven 25 Sep 2018 om 10:45
Voor het doel dat wij als groep nastreven bestaat er slechts één uiteindelijk gezag - een liefhebbende God zoals Hij zich in ons groepsgeweten kan uiten. Onze leiders zijn slechts dienaren die ons vertrouwen genieten; zij regeren niet.

33
0
Willem geschreven 25 Sep 2018 om 10:42
Ons gemeenschappelijk welzijn behoort op de eerste plaats te komen; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in AA.

35
0
Stoppen geschreven 20 Sep 2018 om 12:37
Bij het geestelijk ontwaken als gevolg van deze stappen hebben wij getracht deze boodschap aan alcoholisten door te geven en deze principes bij al ons doen en laten toe te passen.

31
0
Stoppen geschreven 20 Sep 2018 om 12:36
Wij hebben ernaar gestreefd door gebed en bezinning ons bewuste contact met God, zoals wij persoonlijk Hem opvatten, te verbeteren, biddend om Zijn wil jegens ons te kennen en om de kracht die uit te voeren.

45
0
Stoppen geschreven 20 Sep 2018 om 12:36
We zijn doorgegaan met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en als wij fout waren hebben wij dat meteen toegegeven.

26
0
Stoppen geschreven 20 Sep 2018 om 12:35
Wij hebben waar mogelijk het rechtstreeks bij deze mensen weer goedgemaakt, tenzij dit hen of anderen zou krenken.

42
0
Stoppen geschreven 20 Sep 2018 om 12:35
Wij hebben een lijst gemaakt van allen die wij hadden gekwetst en zijn bereidwillig geworden het bij allen weer goed te maken.

Vorige
12
Volgende
All posts under this topic will be gewist ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft