logo

Nieuw onderwerp
Categorieën
1
0
Stoppen geschreven 2 uren geleden
Bij het geestelijk ontwaken als gevolg van deze stappen hebben wij getracht deze boodschap aan alcoholisten door te geven en deze principes bij al ons doen en laten toe te passen.

1
0
Stoppen geschreven 2 uren geleden
Wij hebben ernaar gestreefd door gebed en bezinning ons bewuste contact met God, zoals wij persoonlijk Hem opvatten, te verbeteren, biddend om Zijn wil jegens ons te kennen en om de kracht die uit te voeren.

1
0
Stoppen geschreven 2 uren geleden
We zijn doorgegaan met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en als wij fout waren hebben wij dat meteen toegegeven.

1
0
Stoppen geschreven 2 uren geleden
Wij hebben waar mogelijk het rechtstreeks bij deze mensen weer goedgemaakt, tenzij dit hen of anderen zou krenken.

1
0
Stoppen geschreven 2 uren geleden
Wij hebben een lijst gemaakt van allen die wij hadden gekwetst en zijn bereidwillig geworden het bij allen weer goed te maken.

1
0
Stoppen geschreven 2 uren geleden
We waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.

1
0
Stoppen geschreven 2 uren geleden
Wij hebben tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de juiste aard van onze misstappen toegegeven.

1
0
Stoppen geschreven 2 uren geleden
We hebben een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf opgemaakt.

1
0
Stoppen geschreven 2 uren geleden
Wij hebben het besluit genomen onze wil en ons leven toe te vertrouwen aan de hoede van God, zoals wij persoonlijk Hem opvatten.

1
0
Stoppen geschreven 2 uren geleden
Wij zijn gaan geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kon maken.

1
0
Stoppen geschreven 2 uren geleden
Wij hebben toegegeven dat wij machteloos stonden tegenover de alcohol - dat ons leven stuurloos was geworden.

All posts under this topic will be gewist ?
With gekozen deselect topics
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft